Adatvédelmi nyilatkozat

Az Amrita KFT, mint az amrita.ro honlap tulajdonosa és működtetője az adatok védelmét alapvető üzleti irányelvnek tekinti.

Az Amrita KFT az üzleti tevékenysége során kapott személyes adatokat feldolgozza és tárolja az Európai Unió előírásai értelmében.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza mindazokat az elveket és szabályokat, melyek alapján az amrita.ro honlap online tevékenysége során az adatfeldolgozás zajlik. Ez a nyilatkozat kifejti, hogy milyen tpusú információkat gyűjtünk, és hogyan dolgozzuk fel őket.

Honlapunk a GDPR (EU 2016/679) előírásai értelmében működik, mely egy EU szinten kötelező dokumentum. A GDPR a honlap látogatói számára új jogokat hoz létre, valamint kibővít bizonyos jogokat, melyek már a 95/46/EC jogszabály alapján is léteztek. A 95/46/EC előírásait 2018 május 25-én a GDPR előírásai írták felül. Ez a nyilatkozat megfelel a GDPR, a 95/46/EC jogszabály és az országos előírásoknak.

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a GDPR megfelelőségre kinevezett személy feladatkörébe tartozik, aki az előírásoknak való megfelelésért felel. A kijelölt GDPR munkatárs felel az amrita.ro adatkezelési elveinek a gyakorlatba ültetéséért, és a napi tevékenység során felmerülő adatvédelmi tevékenységekért.

 

Irányelveink

Az amrita.ro honlap adatvédelmi tevékenysége a következ irányelvek szerint történik:

● Az adatfeldolgozás korrekt, átlátható és törvényes módon történik;

● Az adatok begyűjtése konkrét, kifejtett célból történik;

● Az adatbegyűjtés a relevancia elve szerint történik, csak a minimálisan szükséges adatokat kérjük be és tároljuk.

● A személyes adatokat naprakészen tároljuk;

● Követjük, hogy a tárolt adatok a valóságnak megfeleljenek, a hibás adatokat módosítjuk, vagy töröljük;

● A tárolt adatokat személyhez köthetően tároljuk, de nem tovább, mint az szükséges az üzleti tevékenység miatt.

● Minden személyes adatot biztonságos körülmények között tárolunk;

● A személyes adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki;

● A honlap látogatóinak, vásárlóinak bármikor lehetősége van, hogy hozzáférjenek az általunk tárolt személyes adataikhoz, módosíthatják vagy törölhetik azokat, illetve megtilthatják a további adattárolást.

 

Személyes adatok

 

A személyes adatok olyan adatok, melyek lehetővé teszik egy fizikai személy azonosítását. Azok a különböző információk, melyek összegyűjtve lehetővé teszik a személy azonosítását, szintén személyes adatnak minősülnek.

Azok a személyes adatok, melyek a titkosítás után felhasználhatóak az adott személy azonosítására, továbbra is személyes adatnak minősülnek, ezáltal a GDPR irányelvei alá tartoznak.

Azok a a személyes adatok, melyek a titkosítás után már nem alkalmasak a személy azonosítására, már nem minősülnek személyes adatnak. Ahhoz, hogy a kapott adatok igazán titkosak legyenek, a titkosítás visszafordíthatatlan kell legyen.

A GDPR a személyes adatok védelmét biztosítja, függetlenül attól, hogy miképpen történt a feldolgozás. A GDPR nem iparágspecifikus, és vonatkozik az automatizált, valamint a manuális adatgyűjtésre, azzal a feltétellel, hogy az adatok tárolása valamilyen tárolási rendszer szerint történjék (például alfabetikus sorrend alapú tárolás). Ugyanakkor, az adattárolás formája nem mérvadó, függetlenül attól, hogy az adattárolás egy TIC rendszerben, videó rendszerben vagy manuálisan történik, az adattárolás meg kell feleljen a GDPR előírásainak.

Példák személyes jellegű adatokra:

● Család- és személynév;

● lakcím;

● egy speciális email cím, mint személynév.családnév@munkahely.com;

● személyi igazolvány száma;

● helyi jellegű adatok;

● IP cím (IP);

● személyi mobiltelefon reklámazonosító száma;

● orvos, vagy kórház által tárolt egyedi azonosítók, mely alkalmasak egy személy azonosítására.

Személyi jellegű adatok gyűjtése

 

Az amrita.ro honlap látogatói a honlap használata közben megkérhetőek személyes adataik megadására, melyeket a honlap termékeinek és szolgáltatásának javítása érdekében használunk fel. Elsősorban a következő adatokat gyűjtjük be: személynév és email cím. Ezeknek a személyes adatoknak a felhasználása révén a látogatók hozzáférést kapnak a következő szolgáltatásokhoz: kályhák és kandallók működése, építése, használata, karbantartása, problémái, az amrita kft belső működése, egyedi ajánlatok, EDM, termékinformációk. Emailen és telefonhíváson keresztül a következő személyes adatokat fogjuk begyűjteni: személynév, családnév, lakcím, email cím, telefonszám, személyi szám. Ezeket az adatokat a megrendelések teljesítéséhez fogjuk felhasználni. – minden a termékskálához tartozó termék – ezeket az információkat a megrendelt termékek vagy termékminták postázásához használjuk fel. A postázás történhet a román posta által, futárszolgálattal, palettizált áruszállítás és saját gépjárművel. Ezeket az információkat a számlázás során fogjuk használni. A tanácsadás és helyszíni felmérések teljesítése érdekében a következő személyes adatokat gyűjtjük be telefonhívás által: személynév és családnév, lakcím.

Az állásajánlatra jelentkező személyektől a következő személyes adatokat gyűjtjük be: személynév, családnév, lakcím, telefonszám, email cím, személyi azonosító szám.

Adatokat gyűjtünk más célokra is, mint például statisztikai, adminisztratív, kommunikációs, online és fizikai biztonsági célból, és belső együttműködési rendszerek működtetése céljából. Az adatok feldolgozása konkrét, kinyilatkoztatott célból történik a román törvények és a GDPR előírásai értelmében.

Személyes adatok felhasználása

 

A begyűjtött személyes adatok felhasználása csak a begyűjtés céljának megfelelően történik, tárolásuk csak addig történik, míg a begyűjtési célt betöltik. A személyes adatokat addig őrizzük, míg a felhasználó online fiókja aktív, hogy megfelelő minőségű szolgáltatásokat tudjunk számára biztosítani és megfeleljünk a törvényes előírásoknak vagy a fenti céloknak. A vállaltunkon belül a személyes adatokhoz való hozzáférés limitált, csak az a személyzet képes hozzáférni, aki a marketing, pénzügy és kifizetések, HR, vállalatvezetés, GDPR megfelelés munkakörökben dolgozik. Az aktív felhasználók, vásárlók esetében a személynév, családnév, telefonszám ismert a vállalat minden dolgozója előtt, ez a hatékony kommunikáció érdekében fontos. Ez azért lényeges, hogy a dolgozók maguk is további információkat tudjanak kérni és ezáltal magasabb szintű ügyfél elégedettséget érjünk el és hogy a rendelés teljesítése a megrendelő által elvárt szinten történjen.

Kijelentjük, hogy a begyűjtött személyes adatokat tartalmazó adatbázist nem tesszük közzé, illetve nem adjuk el. A honlap működési szabályzatának elfogadása által a látogató beleegyezését adja, hogy személyes adatait begyűjtsük és feldolgozzuk az ide vonatkozó törvények betartásával. Vállalatunk csak a látogató/vásárló/felhasználó által önként megadott személyes adatokat gyűjti és tárolja. A 677/2001 törvény értelmében, majd 2018 május 25. után a GDPR előírásai értelmében, mely a személyes adatok védelmére, feldolgozására, közlekedésére vonatkozik, minden vállalkozás köteles ezeket az adatokat biztonságban kezelni és tárolni, valamint csak arra a célra felhasználni, amire megkapta azokat. A vállalkozás nem fog más adatokat gyűjteni és tárolni, mint azokat melyet a honlap látogatói, vásárlói önszántukból megadtak neki.

Bizonyos esetekben az Amrita KFT kénytelen személyes adatokat kiadni, mint például az állami szervek kérése értelmében, melyek a GDPR megfelelőséget vizsgálják. Ugyanakkor személyes adatok kiadása akkor is megtörténhet, ha ezt a törvény betartása megköveteli, például jogi vita, pereskedés esetén, ha úgy tekintjük, hogy a személyes adatok felhasználása elengedhetetlen az üzleti érdekeink megvédése, vásárlóink védelme érdekében. Vagy ügyészi kérésre, illetve más állami szerv kérésére bűnügyi vizsgálatok esetében.

 

Személyes adatok törlése

A látogatók, vásárlók bármikor kérhetik tárolt személyes adataik törlését, módosítását vagy a hozzáférés korlátozását. Hogy adataik mindig frissek legyenek, azt tanácsoljuk látogatóinknak, hogy minden változásról vagy módosulásról értesítsék vállalatunkat. A tárolt személyes adatok módosítása érdekében, vagy a tárolt adatokról információkérés szempontjából, mely vonatkozhat az adattárolás időtartamára, vagy minden más adattárolási és felhasználási kérdéssel forduljanak a GDPR megfelelőséggel kinevezett személyhez, Garai Judithoz. Email címe: contact@amrita.ro

 

Személyes adatok védelme

A személyes adatok tárolása egy biztonságos rendszerben történik és mi vállaljuk, hogy a tárolás egy megfelelő biztonsággal rendelkező IT rendszerben történik, megbízható hoszting szolgáltató segítségével.
Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a személyes adatok védelme nem megfelelőképpen történik, vagy sérül, ezáltal vásárlóink, látogatóink jogai és szabadsága sérülhet, azonnal értesítjük a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Ügynökséget. Értesítjük a felhasználót a személyes adataival kapcsolatos információs réssel kapcsolatban, ha nagy a kockázata annak, hogy jogai vagy szabadsága veszélyben van, az adatok illetéktelen kezekbe kerülhettek.

Állásinterjúra jelentkezés

 

Szabad munkahelyre jelentkezéshez egy egyedi érkező oldalt használunk, mely össze van kötve egy online adatbázissal és egy adatgyűjtő beíratkoztató nyomtatvánnyal, melyeket a salesautopilot.com szolgáltatás üzemeltet. Amikor egy állásajánlatra jelentkezel az Amrita KFT-hez, személyes adataid feldolgozásra kerülnek. A jelentkezéskor megadott adatok nem kerülnek harmadik félhez és csak a jelentkezés céljának beteljesüléséig lesznek tárolva. A jelentkezők a tárolt személyes adatok módosítása érdekében, vagy a tárolt adatokról információkérés szempontjából, mely vonatkozhat az adattárolás időtartamára, vagy minden más adattárolási és felhasználási kérdéssel forduljanak a GDPR megfelelőséggel kinevezett személyhez, Garai Judithoz. Email címe: contact@amrita.ro

Az adattárolás időtartama

A vállalat technikai és szervezési terve előírja a személyes adatok törlésének a kritériumait.
A személyes adatok törlődnek, mikor már nincs rájuk szükség, vagy amikor a felhasználó kéri azok törlését, vagy ha törvényileg már nem indokolt azok tárolása.

Elektronikus ajánlat levél/Direkt marketing levél/ EDM

 

Az AMRITA KFT-nek jogában áll egyedi ajánlatokat, marketing levelet küldeni ügyfelei számára, az ügyfelek beleegyezése alapján. Ez az engedélyezés önálló és kifejezett jóváhagyás formájában kell történjen. Ezek a kérések akkor teljesülnek, ha a látogató, ügyfél aktívan hozzájárul a marketing üzenetek fogadásához.

Az ügyfelek és látogatók bármikor és térítésmentesen lemondhatják ezt a szolgáltatást, anélkül, hogy motiválniuk kellene a döntésüket. A vásárlók, felhasználók megtehetik ez a levelek alján található Leíratkozás linkre kattintással, vagy ha levelet küldenek a contact@amrita.ro email címre. Mikor egy felhasználó leiratkozott, személyes adatait már nem használjuk fel marketing célból.

Az általunk küldött emailek olyan információkat tartalmaznak, melyeket az ügyfeleink számára értékesnek gondolunk, valamint fontos híreket termékeinkről és szolgáltatásainkról.

Felelősségvállalás

Az AMRITA KFT felelős a személyes adatok védelméért és bármikor képes bizonyítani a a GDPR és ennek a dokumentumnak az előírásainak való megfelelést. Az AMRITA KFT rögzíteni fog minden módosítást, mely a személyes adatokra vonatkozik, és amennyiben szükséges, elérhetővé teszi ezeket a felügyelő hatóság számára.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a kinevezett GDPR munkatárs hatáskörébe tartozik, bármilyen kérdésre ő tud felelni. Garai Judit, email cím: contact@amrita.ro

 

Panaszok

 

A felhasználóknak lehetőségük van panasszal élni a személyes adataik feldolgozása kapcsán. A személyes adatok védelmével kapcsolatos minden kérdés a kinevezett GDPR munkatárs hatáskörébe tartozik, bármilyen kérdésre ő tud felelni. Garai Judit, email cím: contact@amrita.ro

Amennyiben a felhasználók az Amrita KFT hibájából eredeztethetően károsodtak személyes szabadságuk és jogaik gyakorlásában és az Amrita KFT nem kezelte kérésüket a GDPR és a vonatkozó jogszabályok értelmében, a felhasználók egy felsőbb szervhez fordulhatnak jogorvoslatért.

A panaszok a kinevezett GDPR munkatárs hatáskörébe tartozik, bármilyen kérdésre ő tud felelni. Garai Judit, email cím: contact@amrita.ro

Az adatvédelmi nyilatkozat módosulása

 

Jelen dokumentum előírásai módosulhatnak időszakosan, például a vonatkozó jogszabályok módosulása esetén, vagy a honlap változtatásai miatt, vagy a vállalat belső működése és értékesítési politikájának változása miatt. Amennyiben módosulnak az előírások, a felhasználók ezt a módosulást a honlapon tudják követni. Felhasználóinkat ezért arra biztatjuk, hogy időszakosan ellenőrizzék adatvédelmi irányelveinket ezen az oldalon, hogy mindig a legfrissebb adatvédelmi irányelvek ismeretében használják a honlapot.

székhelyünk

Gyárak utca, 9. szám, Kézdivásárhely,

Kovászna megye

Telefonszám

0740 085 937

EMAIL CÍM

contact@amrita.ro