Általános szerződési feltételek

az amrita.ro honlap használatához.
A honlap használata által Ön elfogadja az amrita.ro honlap felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit. A honlap hatékony használatához, ajánljuk ezen dokumentum elolvasását.

Az amrita.ro honlap tulajdonosa az AMRITA KFT.

Az Amrita KFT fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztatssa, lecserélje, aktualizálja minden bejelentés nélkül a honlap és az Általános Szerződési Feltételek tartalmát. A félreértések elkerülése érdekében ajánljuk ennek az oldalnak a végigolvasását minden egyes látogatáskor. Ezáltal az irányelvek tudatában tud cselekedni.

Nincs minimális rendelési érték. A honlapon szereplő árak lejben vannak kifejezve és tartalmazzák az ÁFA értékét. A megjelenített árak nem tartalmazzák a szállítás költségét. Azok értéke külön tételként kerül fel a számlára.

 

Szómagyarázat

 

Ezen szerződési feltételek alapján történik az amrita.ro honlap termékeinek értékesítése, a honlap üzlet oldalán. Ezáltal, az alábbi fogalmak jelentése:

Vásárló – az a fizikai vagy jogi személy, aki rendelést tesz fel a honlapon.

Eladóamrita.ro melyet az AMRITA KFT birtokol.

Termékek – olyan javak, illetve dokumentumok, melyek egy rendelés részét képezhetik, és melyeket az Eladó a Vásárló számára értékesít vagy szolgáltat.

Megrendelés – egy, a Vásárló és az Eladó között létrejövő, elektronikus dokumentumot eredményező kommunikációs mód, melyben az Eladó vállalja a Termékek átruházását és a Vásárló vállalja a Termékek átvevését és azok kifizetését.

Szerződés – az eladó által megerősített megrendelés.

Szellemi tulajdonjogok (az alábbi DPI-ben) – minden olyan nem anyagi természetű dolog, mint a know-how, szerzői jogi és szerzői jogok, adatbázis-jogok, formatervezési mintaoltalom, mintajogok, szabadalmak, bejegyzett védjegyek és domainnév-regisztrációk A fentiek közül bármelyik.

Specs -az összes specifikáció és/vagy az áruk leírása, ahogy a megrendelésben szerepel.

 

Regisztrációval kapcsolatos kötelezettségei

A szolgáltatás használatához Ön vállalja, hogy valódi, pontos, aktuális és teljes körű információt nyújt számunkra. Abban a helyzetben, amikor úgy véljük, hogy ezt a kötelezettséget nem teljesítette, fenntartjuk a jogot, hogy a hozzáférést a szolgáltatás használatához előzetes értesítés nélkül letiltjuk.

Szerzői jogok

 

Az Amrita. rohonlapon szereplő összes tartalom, beleértve a jegyzetek, szövegek, képek, web-grafika, és minden egyéb adat, az SC Amrita SRL és a partnereinek a tulajdona, és a Szellemi és ipari tulajdonjog olatlma alatt áll.

Az Amrita SRL írásos engedélye nélkül bármely felsorolt tétel felhasználása tilos és a hatályos törvények értelmében büntetődik.

Az amrita.ro honlap biztosítja a felhasználók hozzáférését a honlaphoz, mely hozzáférés az információhoz való hozzáférésre és a vásárlás folyamatára korlátozódik. De nem ad engedélyt a felhasználóknak a honlap bármely elemének a másolására, felhasználására, átírására és a tartalmak üzleti célból való felhasználására az Amrita KFT. írásos engedélye nélkül.

Linkek más oldalakra

Az amrita.ro nem felel és nem tehető felelőssé olyan honlapok tartalmáért, illetve jellegéért, melyekre az amrita.ro oldalon elhelyezett linkek által lehet eljutni. A felelősséget ezen oldalak tartalmáért az adott honlap tulajdonosa viseli.

Elektronikus kommunikáció

 

Az amrita.ro honlap használata által, javak és szolgáltatások vásárlása által, vagy különböző események, programokban való résztvétel által, a felhasználó beleegyezik, hogy elektronikus értesítéseket kapjon az amrita.ro, honlaptól, melyek történhetnek emailben, illetve a honlap értesítései által.

Az amrita.ro tiszteletben tartja a személyes szabadsági jogokat és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lemondjanak a további elektrónikus kommunikációról, ezáltal az email kommunikáció leállítódik. További információért hozzáférhet a webhely adatvédelmi nyilatkozatának szakaszához.

 

A forgalomba hozott termékekkel kapcsolatos felelősségek

Azamrita.ro nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, mely a honlapon vásárolt termékek bármiféle használatának köszönhető.

Az amrita.ro nem garantálja és nem tehető felelőssé, ha a megvásárolt termékek nem felelnek meg annak a célnak, melyre vásárolták őket.

Minden ilyen jellegű problémát az amrita.ro tudomására kell hozni, maximum 48 órával a megrendelt termékek átvétele után, hogy a termékek továbbküldhetőek legyenek a gyártó felé.

Az amrita.ro nem garantálja, hogy a honlapon megjelenő termékek leírása, bemutatása helyes, illetve mentes a hibáktól, vagy hogy ezek a leírások teljesek.

Ugyanakkor, az amrita.ro nem felel és nem tehető felelőssé a honlap működéséért, tartalmáért és a honlapon szereplő információkért.

Viták és konfliktusok

 

Minden olyan kísérletet, amely illetéktelen hozzáférést biztosít a webhelyhez és bármilyen csalást megkísérel, jelentve lesz az illetékes hatóságoknak. Minden olyan konfliktus, mely azamrita.ro, vagyis AMRITA KFT és megrendelők/vásárlók között fellép, a felek igyekeznek békés úton, megbeszélés által rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a konfliktus rendezése a hatályos törvények szerint történik, és a konfliktus megoldása a Kézdivásárhelyi Városi Törvényszék hatáskörébe tartozik.

Távolsági kereskedelmi szerződés

Az amrita.ro honlapon történő megrendeléssel a vásárló egyetért annak a kommunikációs csatornának a használatával, melyet az Eladó használ tevékenysége során.

A megrendelés a következő dokumentumokból áll:

 1. Megrendelés (a szállítási és számlázási adatokra vonatkozó egyértelmű adatok mellett) és annak sajátos előírásai, feltételei.
 2. A megrendelő elvárásai (adott esetben)
 3. A szerződés feltételei és kikötései

Ha az eladó visszaigazolja a megrendelést, ez magában foglalja a megrendelés feltételeinek teljes körű elfogadását. A megrendelés eladó általi visszaigazolását akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha az eladónak a vevővel történő szóbeli megerősítés (telefon) vagy elektronikus (e-mail) üzenet áll fenn anélkül, hogy a tőle kapott átvételi igazolást megkövetelne. Az eladó sosem tekint kötelező szerződésnek egy vissza nem igazolt megrendelést.

Ez a szerződés az eladó általi megerősítésekor lép hatályba. A megerősítés telefonon vagy elektronikusan (e-mailen) történik. Az értékesítés általános feltételei az így megkötött szerződés alapját jelentik, az eladó vagy annak beszállítója által kiállított garanciavállaláson felül.

Eladó:

amrita.ro, melyet a SC AMRITA SRL vagy KFT képvisel

 • Email: Contact@amrita.ro;
 • Mobil: (004) 0740 085 937; (004) 0745 300 346

 

Vásárló, megrendelő – a Megrendelést kibocsátó fizikai személy vagy jogi személyek, a továbbiakban Vevő

1. Bekezdés A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Vevő elkötelezi magát a mellett, hogy megvásárolja, az Eladó elkötelezi magát, hogy eladja a Vevő által megrendelt termékeket, a megrendelt mennyiségben és minőségben, az Eladó visszaigazolása nyomán.

2. Bekezdés TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA – A kért megrendelés szerint

3. Bekezdés A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

 1. A jelenlegi szerződés a Vevő megrendelése nyomán, az amrita.ro általi visszaigazoláskor lépik érvénybe.
 2. A megrendelés visszaigazolása az amrita.ro által a Vevő számára telefonon, vagy emailen történik.

4. Bekezdés AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A termékek leszállítása
 2. A vevő által megrendelt termékek szállítása a rendelési visszaigazolásban meghatározott áron és időben
 3. A szállítás késedelme esetén (legyen részleges vagy teljes mértékű szállítási késésről vagy szállítás elmaradásáról), kötelessége a vevő számára teljeskörű tájékoztatást biztosítani.
 4. Amennyiben a Vevő a 6.3 bekezdés értelmében lemondja a szerződést a termékek leszállítása előtt, az amrita.ro vállalja, hogy nem fogja kiszállítani a megrendelt termékeket.

5. Bekezdés A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Vállalja a honlap Általános szerződési feltételeinek a betartását, és kijelenti, hogy elolvasta azokat és egyetértett velük a vásárlás pillanatában és a szerződés aláírásakor, a megrendelés elküldésekor az amrita.ro számára.
 2. Vállalja a szerződés értékének (a termékek értékének és a szállítási értéknek) a termékek beérkezésekor vagy a két fél által elfogadott fizetési módszerrel történő megfizetését.

6. Bekezdés TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

Az áruk vagy termékek tulajdonjoga akkor száll a Vevőre, mikor azok ellenértéke kifizetődött. Postai úton vagy futárszolgálattal történő kézbesítés esetén az eladó nem engedélyezi, hogy a szállító a küldemény aláírása előtt a csomagokat megnyissa, ez csak a szállítás és a lehetséges ellenérték megfizetése után megengedett. Ha a csomag átvétele után a Vevő nem ugyanazt találja a csomagban, ami a megrendelésben (számlán) szerepel, kötelessége erről 3 napon belül írásban értesíteni az Eladót.

7. Bekezdés AZ EGYOLDALÚ FELMONDÁS JOGA

7,1 az Amrita. ro által szállított termékek csomagolva vannak. Ugyanakkor, a termékek jellegéből adódóan ezek a kicsomagolás után már nem eladhatók.

7.2 A Vevőnek jogában áll a terméke átvétele után 10 napig egyoldalúan felbontani a szerződést írásban, mely így büntetés nélkül történik, anélkül, hogy meg kellene indokolja döntését. Ebben az esetben a Vevő kötelessége, hogy a termékeket bontatlanul hagyja.

7.3 Az egyoldalú szerződés felbontás esetén a Vevő kötelessége kifizetni a vásárolt termékek visszaküldésének fuvardíját.

7.4 Az Amrita.ro visszatéríti a vásárolt termékek ellenértékét a Vevőnek, a visszatérítés banki költségeit is az Eladó állja. Az összegek visszafizetését legkésőbb a Szerződésnek a vevő általi felmondását követő 30 napon belül kell megtenni.

8. Bekezdés SZERZŐDÉSES FELELŐSSÉG.

8.1 Az amrita.ro nem felel és nem tehető felelőssé olyan károkért, mikor a megvásárolt termékeket nem arra célra használták, melyre az amrita.ro nyilatkozott. Az amrita.ro nem garantálja a termékek megfelelését és nem tehető felelőssé, ha a vásárolt termékeket más vélra használták, mint amire el voltak adva azok.

8.2 Az amrita.ro nem tehető felelőssé bármilyen probléma, termékhiba, minőségi nem megfelelés vagy bármilyen más termékjellemző esetén, ha a termékek nem voltak megfelelően tárolva a Vevő által, száraz helyen, beltérben, védve a fagytól, víztől, portól a kályha vagy kandalló felépítéséig. Az amrita.ro nem felel a szállítás közben sérült termékek által okozott károkért.

9. Bekezdés Garancia

Az összes olyan termék, mely az amrita.ro honlapon található, a törvény által biztosított garanciális feltételekkel bír. A garancia akkor érvényes, ha a kályha vagy kandalló építése az AMRITA KFT által engedélyezett kályhás mester által építődik.

10. Bekezdés Nem előrelátható történések

Egyik fél sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségei teljesítésének elmulasztásért, amennyiben ez a mulasztás vis maior esemény következménye. Vis maior az a kiszámíthatatlan esemény, amelyet a felek nem tudnak befolyásolni és nem kerülhető el.

11. Bekezdés ALKALMAZANDÓ JOG

Ez a megállapodás a román jog hatálya alá tartozik. A szervező és a résztvevő felek között felmerülő vitákat békés úton kell rendezni, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat a kézdivásárhelyi bíróság fogja rendezni.

 

székhelyünk

Gyárak utca, 9. szám, Kézdivásárhely,

Kovászna megye

Telefonszám

0740 085 937

EMAIL CÍM

contact@amrita.ro